Türk Patent Enstitüsü, 23-24 Aralık 2016 tarihleri arasında, üniversitelerde, teknoparklarda, kalkınma ajanslarında ve sanayi/ticaret odalarında bulunan TPE Bilgi ve Doküman Birimleri personeline yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

Türk Patent Enstitüsü’nün Bilgi ve Doküman Birimlerinden biri olan ATA TTO,  üniversiteler ve KOBİ’ler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde daha iyi hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda sınai mülkiyet haklarına ilişkin güncel uygulama ve gelişmeler konusunda bilgilenmeleri Birim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek açısından Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitime ATA TTO Bilgi ve Doküman Biriminde görevli personel Büşra Çomaklı ve İbrahim Semih Topcuoğlu katıldılar.

2 günlük eğitim seminerinin sonunda, katılımcıların öneri ve görüşlerine yönelik kısa bir değerlendirme yapılarak, sertifikaları verildi.