Teknoloji Transfer Ofisleri

Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Diğer bir ifadeyle TTO, üniversite ve araştırma merkezleri ile özel sektör arasında bir köprü işlevi görmekte, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında ihtiyaç duyulan bağlantıyı sağlanmaktadır.

Neden Teknoloji Transfer Ofisi?

Akademik Teknoloji Transfer ofisleri aracılığı ile üniversitelerden endüstriye lisanslanmış ürünler hem ekonomiye hem de ulusal işgücüne olumlu katkılar sağlamakta, daha da önemlisi üniversitelerdeki bilgi birikimi ve altyapı imkanları olmasaydı geliştirilemeyecek bir çok ürün bugün kanser tedavilerinden, hızlı modemlere; çevreye duyarlı metal işlemeden, uzun ömürlü kokteyl domateslerine kadar binlerce alanda hem üreticilerin hem de tüketicilerin hizmetine sunulmuş durumda olmazdı.

Fakat çoğu zaman Akademik bilginin sanayi ile buluşması kendiliğinden gerçekleşemiyor. Bunun sebepleri tüm dünyada benzer şekilde ifade ediliyor:

1.Akademisyenlerin önceliklerinin farklı olması

Performans kriterleri kanalı ile daha çok bilimsel yayına verilen önem, patent başvurularının ikinci plana itilmesi, girişimci bir bakış açısının ve finansal beklentilerin olmaması

2. Sanayinin, ihtiyacı olan Ar-Geyi nerede bulabileceğini bilememesi, bu yüzden buluşların ürüne dönüşmesindeki son aşamanın uzun sürmesi

3. Patent sürecinin uzun soluklu ve masraflı bir süreç olması nedeniyle cesaret kırıcı olması

Teknoloji Transfer Ofislerinin Amaçları Nelerdir?

 • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının, ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması

 • Akademik Bilginin, sadece “bilimsel yayın” ile kısıtlı kalmaması, “ticari değer” kazanması

 • Ortaya çıkan ticari değer’in endüstriye sunulması ile ortaya çıkan ‘ticari kazanç’ ile üniversiteye araştırmaların devamı için kaynak sağlanması

 • Akademisyenlerin, ortaya çıkardıkları ürün sayesinde hak ettikleri finansal tatmine ulaşmaları

 • Akademisyenlerimizden isteyenlerin, “spin-off” lar kurarak birer girişimci olmaları

 • Sanayinin, ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmaları yurtdışından değil kendi üniversitelerimiz aracılığı ile karşılaması

 • Fikri Mülkiyet Haklarının korunması için destekler sayesinde Patent Sayısın artması ve Buluş İfşa vakalarının azaltılması

 • Başarılı bir Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde Akademisyenlerin, Sanayicilerin, Girişimcilerin ATA –TTO ‘yu tercih etmelerini teşvik etmek

 • Akademisyenliği tercih etmek isteyen öğrencilere daha geniş ufuklu bir gelecek çizebilmek, beyin göçünü geri çevirmek

Teknoloji Transfer Ofislerinin Avantajları Nelerdir?

 • Araştırmacıların karşılaştığı riskleri azaltan stratejiler oluşturmak,

 • Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılar ile buluşmasını ve sanayiye bilgi aktarımını sağlamak,

 • Nitelikli elemanlarla şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlanmak,

 • Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimciler ile bunların bağlı oldukları üniversitelerin tanıtımını yapmak,

 • Girişimci projelerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması süreçlerinin oluşmasını sağlamak,

 • Girişimcilik,  inovasyon,  Ar-Ge  ve  Fikri  Mülkiyet  Hakları  konularında  eğitim vermek,

 • Girişimcilere gerek yurtiçi gerekse yurtdışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda destek sağlamak