Aylık Arşivler: Temmuz 2016

Ufuk2020 Gıda Alanı 2016-2017 Çalışma Programı Güncellenmiştir

&s tarafından.|2016-08-04T13:59:13+03:00Temmuz 29th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı’nın 2016-2017 Çalışma Programı, 2017 yılı için çağrıya açılacak konu başlıklarında değişiklikler yapılarak güncellenmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından güncel haliyle resmi olarak kabul edilmiştir. 4 Ekim 2016 tarihinde başvuruya açılacak olan 2017 yılı çağrısı için güncellenmiş Çalışma Programı ve katılımcı portalı dikkate [...]

KOSGEB’den Pazarlama Desteği

&s tarafından.|2016-08-02T16:22:10+03:00Temmuz 27th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

TEKNOPAZAR Destek Programı ile KOSGEB, işletmelerin teknolojik ürün/prototip tanıtım giderlerine destek veriyor. KOBİ’lerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bugüne kadar birçok farklı alanda desteğe imza atan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı), 150.000 TL destek üst limitli pazarlama programı ile KOBİ ve girişimcilerin hamisi olmaya devam ediyor. Teknolojik Ürün veya Prototiplerin [...]

ERC 2017 Starting Grant Çağrısı Yayınlandı

&s tarafından.|2016-08-04T11:46:51+03:00Temmuz 27th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

  ERC Starting Grant 2017 Çağrısı 26 Temmuz 2016 tarihinde 605 milyon €’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 415 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir. Doktorasını 01.01.2010 ile 01.01.2015 (dahil) tarihleri arasında almış genç araştırmacılar bu çağrıya başvurabileceklerdir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir. [...]

Yurt Dışı Araştırma Burs Programlarıyla İlgili Önemli Duyuru

&s tarafından.|2016-08-02T16:24:17+03:00Temmuz 26th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları 2016 yılı 1. dönem başvuru sonuçlarının açıklanması, 15.07.2016 tarihinde devlet otoritesine karşı yapılan darbe girişiminden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgililere duyurulur.

ATA Teknokent Firmalarına Yurt Dışı İş Gezisi

&s tarafından.|2021-03-11T00:25:45+03:00Temmuz 24th, 2016|Kategoriler: Haberler|

ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER “ İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile KOSGEB tarafından desteklenen Yurt Dışı İş Gezisi Programına ATA Teknokent Yönetici Şirket olarak müracaat edip bu destekten yararlanma hakkı elde ettik.  İspanyaya yapılan bu ziyarete,  ATA Teknokent bünyesinde Ar-Ge ve Yazılım sektörlerinde yer alan [...]

Türkiye-İspanya EUREKA Çağrısı Açıldı

&s tarafından.|2021-03-11T00:25:45+03:00Temmuz 23rd, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin artırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İspanya Ortak Proje Çağrısı açılmıştır. EUREKA Programı’nın amaçları doğrultusunda ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında EUREKA çerçevesinde desteklenecektir. [...]

2508 – TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

&s tarafından.|2016-08-02T16:42:46+03:00Temmuz 21st, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise ARRS’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul [...]

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 2016 Yılı İlanı

&s tarafından.|2021-03-11T00:25:45+03:00Temmuz 14th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Başarılı gençlerin hem teknoloji ve bilgi üreterek topluma daha faydalı olmaları hem de bilim ve teknoloji alanına yönelmeleri sağlamak amacıyla Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında alt programlar, başvuru koşulları ve değerlendirme yöntemi ile ilgili konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler şöyledir: − Hak kazandırma sistemi kaldırılmıştır. Daha [...]

Avrupa Metroloji Araştırma ve Yenilik Programı 2016 Çağrısı 2. Aşama Başvuruları Alınmaya Başladı

&s tarafından.|2016-08-02T16:49:09+03:00Temmuz 14th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği ([The European Association of National Metrology Institutes]‒EURAMET) tarafından uygulamaya koyulmuş olan İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programı (European Metrology Programme for Innovation and Research‒EMPIR) Ufuk 2020’ye entegre edilmiş, araştırma ve inovasyon bazlı bir AB Çerçeve Programı’dır. 2016 yılında, enerji (http://msu.euramet.org/current_calls/energy_2016/index.html), çevre(http://msu.euramet.org/current_calls/environment_2016/index.html) ve araştırma potansiyeli (http://msu.euramet.org/current_calls/research_2016/index.html) alanlarında açılan çağrı konuları, EMPIR komitesi [...]

KUDAKA 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı

&s tarafından.|2016-08-04T14:06:30+03:00Temmuz 6th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacak acil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır. Doğrudan [...]