Aylık Arşivler: Aralık 2016

ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

&s tarafından.|2016-12-30T08:20:45+03:00Aralık 28th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup [...]

Katar Ulusal Araştırma Vakfı Ulusal Öncelik Araştırma Programı Başvuruya Açıldı

&s tarafından.|2016-12-30T08:17:49+03:00Aralık 28th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Kurumumuzun 2015 yılında  Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İkili İşbirliği Anlaşması imzalamış olduğu Katar Ulusal Araştırma Vakfı’nın yılda bir açtığı Ulusal Öncelik Araştırma Programı’nın (National Priority Research Program – NPRP) 10. Dönem Çağrı Metni yayınlanmıştır. Ülkemiz araştırmacıları, 21 Şubat 2017 tarihine kadar açık olan çağrıya Katarlı ortakları ile katılım sağlayıp QNRF’ten destek alabilmektedir. Program hakkında daha [...]

ATA TTO Fikri Sınai Mülkiyet Eğitim Semineri’nde

&s tarafından.|2021-03-11T00:25:45+03:00Aralık 27th, 2016|Kategoriler: Haberler|

Türk Patent Enstitüsü, 23-24 Aralık 2016 tarihleri arasında, üniversitelerde, teknoparklarda, kalkınma ajanslarında ve sanayi/ticaret odalarında bulunan TPE Bilgi ve Doküman Birimleri personeline yönelik bir eğitim semineri düzenledi. Türk Patent Enstitüsü’nün Bilgi ve Doküman Birimlerinden biri olan ATA TTO,  üniversiteler ve KOBİ’ler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde daha iyi hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda sınai [...]

SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı

&s tarafından.|2016-12-26T08:31:56+03:00Aralık 26th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET Cofund kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik [...]

ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Açıldı

&s tarafından.|2021-03-11T00:25:45+03:00Aralık 21st, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa açılan bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve yenilik [...]

ATA TTO’DAN START-UP ETKİNLİĞİ

&s tarafından.|2016-12-21T10:05:42+03:00Aralık 21st, 2016|Kategoriler: Haberler|

ATA Teknoloji Transfer Ofisinin ( ATA TTO ) düzenlediği ve Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Projesi Türkiye İş Geliştirme Lideri Doğan TAŞKENT'in konuşmacı olarak katıldığı START-UP Etkinliği, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina seminer salonu gerçekleştirildi. “Girişimcilik için üniversitede neler yapmalıyız?”, “ Girişimci olarak büyük şirketleri nasıl geçeriz?”, “Teknoloji Transferi neden önemlidir?”,  “Startup Teknoloji yaşam döngüsü” içerikli konu [...]

TÜBİTAK ARDEB ve TÜBİTAK-TEYDEB BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

&s tarafından.|2016-12-21T10:00:21+03:00Aralık 21st, 2016|Kategoriler: Haberler|

  ATA Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) elemanları; Akademisyenlerin, girişimcilerin ve araştırmacıların proje yazma çalışmalarını teşvik ve desteklemek amacıyla Mühendislik Fakültesinde TÜBİTAK -ARDEB ve TÜBİTAK– TEYDEB Bilgilendirme Semineri düzenledi. Seminere katılan akademisyenlere, öğrencilere ve girişimcilere TÜBİTAK- ARDEB Programını anlatan Hibe Destekleri Uzmanı İbrahim YURDGÜLÜ, ayrıca Üniversite -Sanayi İşbirliğinin önemi üzerine de bilgi verdi. İş geliştirme [...]

ATA TEKNOKENT FİRMALARI YATIRIM FONLARININ İLGİ ALANINDA

&s tarafından.|2016-12-19T15:41:07+03:00Aralık 19th, 2016|Kategoriler: Haberler|

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği-Türkiye eş Finansmanlı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu Projesi (TTH-Türkiye) için Sayın Doğan Taşkent ATA TTO’yu ziyaret etti. “Proje ile; fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçladıklarını” [...]

4006 Bilim Fuarları Başvuru Sistemi Açıldı

&s tarafından.|2016-12-16T08:26:19+03:00Aralık 16th, 2016|Kategoriler: Çağrılar|

4006 Bilim Fuarları Başvuru Sistemi Açıldı! Başvuru Son Tarihi 15 Ocak 2017!   Başvuru adresi: bilimiz.tubitak.gov.tr   Başvuru sistemine giriş yapmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz: ·       Sisteme ilk kez giren kişilerin ARBİS sistemine kayıt olması gerekmektedir. ·       ARBİS kaydı yaparken elektronik /mobil imza seçeneği kullanılmamalıdır. ·       Başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra aşağıda yer alan adımlar [...]