11-13 Mayıs 2022 tarihinde Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde “Teknokentlerde Yer Alan/Almak İsteyen Akademisyenlere Yönelik Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirildi.

 

Eğitmen olarak davet edilen ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan ÇELİK, eğitimde katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, ticarileşme, piyasa araştırması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konularını etkileşimli seminerlerle anlattı.

Eğitim sonrası ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan ÇELİK ve ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Yakup UZUN, Çolakoğlu Firması’nın AR-GE Merkezi’ni ve TİSAŞ’ı ziyaret etti. Solakoğlu ile Teydeb Projesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.