2021 Yılı Teknik Destek Programı 1. Dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Bu kapsamda ATA Teknokent ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında Ata Teknokent Bünyesindeki Firmaların Uluslararasılaşma ve AB Proje Yazma Yetkinliklerinin Artırılması Eğitimleri” başlıklı faaliyetin yürütülmesi üzerine teknik destek sözleşmesi imzalandı. Projeyle birlikte ATA Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilmeleri için piyasayı tanımaları ve sürdürülebilir rekabet avantajının yakalanmasında fon kaynaklarını sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, AB Hibe ve Uluslararası Proje Destekleri gibi konularda proje yazma eğitimi sağlanacak.

KUDAKA binasında düzenlenen imza törenine Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay GÜVEN, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan ÇELİK, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Cihat ÇİFTÇİ ve ATA TTO İş Geliştirme Uzmanı Elifnur TERZİOĞLU katıldı.