ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında verdiği eğitim projesinin uygulama aşaması 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında Zoom Programı üzerinden tamamlandı.
ATA Teknokent ve ATA TTO tarafından hedef kitlesini oluşturan akademisyen ve KOBİ’lerin gelişimlerini uluslararası boyutta desteklemek, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacak finansal destekler konusunda bilgilendirmek ve özellikle Avrupa Birliği Hibe destekleri hakkında bilgi sağlayarak, bu desteklere ait proje yazma yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen Uygulamalı AB Programları Eğitimi KUDAKA’nın finansman desteğiyle Gena Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.
5 gün boyunca devam eden sertifikalı eğitimde, eğitmenler Ömer Faruk SARI ve Onur ÇİFTÇİ tarafından katılımcılara teorik ve pratik bilgiler verildi. Eğitimin ilk günü Ömer Faruk SARI, AB Programları ve Proje Destekleri konusunda genel bilgilendirme yaptı. Özellikle Yeşil Mutabakat konusuna değinen Sarı, hibe programlarında AB’nin yeni dönem proje hedeflerinin neler olduğuna ve proje döngü yönetimine değinerek, İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Rehberi’ni detaylı şekilde inceledi. Yeşil Mutabakat için Yeşil Ulaşımın ve geri dönüşümlü projelerin öneminden bahsetti ve yeni dönemde açılacak projelerde nelere dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yaptı.
Eğitimin ikinci günü Eğitmen Onur ÇİFTÇİ, katılımcılarla birlikte genel olarak proje yazımında nelere dikkat etmeleri gerektiğinden ve proje yönetimi aşamalarından bahsederek, uygulamalı proje yazma eğitimi gerçekleştirdi. Proje kavramı, proje elementleri, proje döngü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizine ve yeni dönemde açılan hibe programlarına başvuruda nelere dikkat edilmesine gerektiğine değinen Çiftçi, projelerin analiz ve planlama aşamalarında, oluşturduğu gruplarla workshop gerçekleştirdi. Oluşturulan gruplarda katılımcılar proje başlığı bulup, projenin genel, özel amaçlarını, beklenen sonuçlarını ve temel faaliyetleri oluşturmaya çalıştı. Eğitimin üçüncü ve dördüncü günü katılımcılar buldukları proje başlığında mantıksal çerçeve metrisi oluşturarak proje döngü yönetiminde kilit rol oynayan başlıkları uygulamalı olarak analiz etme fırsatı buldu. Son gün Eğitmenlerden Ezgi Ülkü AYKUT Rekabetçi Sektörler hibe programlarından bahsettikten sonra, Erasmus+, Jean Monnet ve KOSGEB gibi programlara değindi. Özge ÖZTÜRK ise Ar-Ge kavramından, inovasyon sürecinden ve son olarak TÜBİTAK desteklerinden söz etti. Eğitim soru&cevap kısmı ile son buldu.