Zoom Programı üzerinden Teknokent’te yer alan ya da yer almak isteyen şirketler ve girişimciler için sağlanan vergisel destek ve teşviklere yönelik Teknokent ve Ar-Ge Teşvikleri Eğitimimizi gerçekleştirdik.