KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Nedir?

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla yapılan ortak bir işbirliği modelidir.

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla KÜSİ Projesini başlatmıştır.

 

KÜSİP (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı) nedir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca; kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği ve etkileşiminin sağlanacağı sanal bir platform hazırlanarak, paydaşlarının tek bir nokta üzerinden, Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişimini sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

İçerik

 

10:00 Açılış Konuşmaları

10:15 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Faaliyetleri

Mete ÇİMAN Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

 

10:45 KÜSİ Portali Tanıtımı

Recep UZUNGİL KÜSİP Koordinatörü

11:15 Dijitalleşen Dünyada Mesleklerin Geleceği

Elif Savaş KAPTAN Şube Müdürü

11:45 4. Sanayi Devrimi

Abdullah IŞIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

12:15 Soru-cevap ve kapanış

 

 

Kimler Katılabilir?

Akademisyenler, firmalar, sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar

 

Yer:     Atatürk Üniversitesi Mühendislik Ek Bina Konferans Salonu

Tarih:  19 Nisan 2018

Saat:   10:00